Malekurs i Spania

Flotte portretter blev malt på kurset.

ALLE KURS GÅR OVER 2 DAGER KLOKKEN 10 - 16 I LA CASITA DEL ARTES LOKALER

Nybegynnerkurs.
Vi maler 2 små oliemalerier. Lærer komposisjoner, blanding av farger, penselføring etc.

Perspektivkurs.
Lærer å se perspektivlinjer i fotografier og malerier. Lager skitser med perspektivlinjer og maler et lite maleri med perspektivlinjer.

Kniv/palettkniv.
Dere lærer forskjellige måter å bruke palettknivene på og maler 1 maleri. På dette kurset kan man bruke enter akryl- eller oliemaling.

Collagekurs.
Vi lager 1 collage ca. 90 cm x 60 cm. Forskjellige strukturer. Akrylmaling.

Collage med kulstift.
Vi lager 1 - 2 collager med strukturer, kulstift og akrylmaling.

Collage med gamle fotografier, breve etc.

Vi lager en meget personlig collage med dine egne gamle fotografier etc. Gaveide til konfirmasjon, jubileum, bursdag etc.

Abstrakt.
Bruker kartong som hjelpemiddel. Olie- eller akrylmaling.

Landskapsmaleri i naturen.
Ettersom mitt atelieer ligger ved Middelhavet, er det tusenvis av fantastiske motiver. Du lærer å bruke forskjellige hjelpemidler for å male utendørs. Olie- eller akrylmaling.

Temperafarger.
Vi lager vore egne farger av fargepulver og egg og maler 1 - 2 små malerier med disse fargene.

Akt/croquis                  Skisser av  aktmodel. med kulstift.

3 timer pr gang. Bindende påmelding.

Tegne / skisse kurs       1 dags varighet

Besteforeldre og barnebarn kurs   l eller 2 dagers kurs

Få en felles opplevelse gjennem kunstens verden.


La Casita del Arte er åpent fra ca 1. september til ca. 1. juli hvert år.                                                                                                                                                                 Vennligst tag kontakt for tidspunkter for diverse kurser.